امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

تسهیلات وام ملت

نام وام گیرندهنام خانوادگی وام گیرندهکد ملی وام گیرندهکد پرسنلی وام گیرندهتلفن همراهمبلغ وام درخواستی به توماننامنام خانوادگیکد ملی ضامنکد پرسنلی ضامنتاریخ حذف
سید طیبجبرائیلی1671079329124147080914746682030 میلیونسخاوتعالی نژاد165140990010131304مهر ۶, ۱۴۰۰
سولمازپورحسینی2972023986129803660930623269950 میلیونمعصومهشیری شیرمرد294951479012980713مهر ۵, ۱۴۰۰
لیلااحمدی4911424524209084330912210258150 میلیونفاطمهاحمدی491145512862431061مهر ۴, ۱۴۰۰
نرگسکوکبی0071575804217495610912265028850 میلیونزهراقاسمی491144658721752124مهر ۴, ۱۴۰۰
سكينهحجازي4910704280903320510912729217850 میلیونسعيدهمنتظري491144093721790630مهر ۲, ۱۴۰۰
حدیثهمومنی6660016813126817610921477327850 میلیونمهدیمومنی413253648342700453مهر ۲, ۱۴۰۰
پروانهظهرابی005812559021370781۰۹۱۲۲۲۹۰۰۳۹50 میلیونحمیدرضاضیا618984173210442088مهر ۱, ۱۴۰۰
ناهیدکریمی1930071469669049120937625233240میلیونمهتابیاد|||||||||||||{407152351438148669شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
محمددهقانی وینچه5419045222215254030912429094950 میلیونهادیشاهی294876581120918077شهریور ۲۹, ۱۴۰۰
اولیامهدوی زاده2249406766217500640912003241850 میلیونغزالهسلحشور212146431133141260شهریور ۲۹, ۱۴۰۰
شیرینکریم نژاد هاشم خواه0059375523217534310919503356150 میلیونمحمددهقانی وینچه541904522221525403شهریور ۲۸, ۱۴۰۰
خدیجهایرج پور626992193796043341۰۹۱۹۳۵۴۱۸۶۶30 میلیونمعصومهنادریان005560821320899565شهریور ۲۸, ۱۴۰۰
مهدیرجایی نیا491175812021584368۰۹۱۲۴۲۹۳۱۸۷50 میلیونفرشادغلام زاده428059545321577303شهریور ۲۷, ۱۴۰۰
موسی الرضامشکانی0780348516124189610938462964340میلیونسعیدبابائی491063762110975800شهریور ۲۷, ۱۴۰۰
نازنین زهرافرج بخشی2938354861331416230912729234350 میلیونلیلابابایی006525324833131361شهریور ۲۷, ۱۴۰۰
الهامدارابی پور4230987889625512680917518814750 میلیونپروینعبدلی393084667578981778شهریور ۲۶, ۱۴۰۰
سیدجمالموسوی4911804505217542620919655663930 میلیونعلیرحمانی491178151321753119شهریور ۲۶, ۱۴۰۰
نام وام گیرندهنام خانوادگی وام گیرندهکد ملی وام گیرندهکد پرسنلی وام گیرندهتلفن همراهمبلغ وام درخواستی به توماننامنام خانوادگیکد ملی ضامنکد پرسنلی ضامنتاریخ حذف