امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

مرکز رفاهی خجسته کیا رباط کریم

آدرس مرکز رفاهی- آموزشی خجسته کیا: رباط کریم، بلوار آزادگان، انتهای خیابان مفتح، روبروی دبستان اشراق- تلفن ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۴۰

شماره واحد تعاون و رفاه جهت رزرو: ۵۶۲۱۶۳۳۰

آدرس سایت رزرو: refahi.teo.ir