امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

حفاظت شده: درخواست های عضویت صندوق امداد

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: