امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

درخواست های ثبت نام لوازم خانگی

 نام خانوادگی نام  کد پرسنلی کد ملی محل اشتغال تلفن همراه سابقه دریافت خودرو نوع خودرو سابقه عضویت تاریخ درخواست وضعیتحذف

No entries match your request.

 نام خانوادگی نام  کد پرسنلی کد ملی محل اشتغال تلفن همراه سابقه دریافت خودرو نوع خودرو سابقه عضویت تاریخ درخواست وضعیتحذف